Firma oferuję Państwu kompleksowe wykonanie projektów:

• Sieci zewnętrznych, w tym:
– sieci wodociągowych,
– sieci kanalizacji deszczowej,
– sieci kanalizacji sanitarnej,
– sieci gazowej,
– sieci ciepłowniczej.

• Przepompowni ścieków

Możliwość wykonania projektów w 3D.