Nasza firma oferuje wykonanie specjalistycznych instalacji pary oraz kondensatu. Na przestrzeni 25-ciu lat istnienia firmy, mieliśmy do czynienia z instalacjami wysokociśnieniowymi na cele przemysłu ciężkiego oraz instalacjami pary stosowanej w przemyśle spożywczym.

Nasi monterzy posiadają odpowiednie certyfikaty uprawniające ich do montażu takich instalacji oraz świadczące o ich wykwalifikowaniu i doświadczeniu.