Stadion Miejski Wrocław

W 2011 roku firma PHU STANIECZKO wykonała kompleksowo wymiennikownie ciepła podgrzewania murawy na Stadionie Miejskim we Wrocławiu wraz z instalacją ciepła technologicznego oraz centralnego ogrzewania.

Inne realizacje

WCRiMS Wrocław

Wykonanie instalacji grzewczych ( centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego), chłodniczych  oraz odzysku ciepła w terminie 09.2015 – 05.2016

Brynów Center Katowice

Firma PHU STANIECZKO zrealizowała na inwestycji w Katowicach „Brynów Center” następujące zadania:

 • Wykonanie innowacyjnego układu trigeneracji na urządzeniach firmy Viessman
 • Rozbudowa instalacji chłodniczej w ramach doposażania w aparaturę specjalistyczną PN-T Silesia w Katowicach, w skład której wchodziła m.in. adiabatyczna chłodnica wentylatorowa o mocy 290 kW do chłodzenia agregatu absorpcyjnego oraz chillera sprężarkowego
 • Wykonanie instalacji wody lodowej oraz ciepła technologicznego.
w terminie 05.2015-04.2016

Żywiec Zdrój Wieprz

Wykonanie instalacji technologicznej w zakładzie Żywiec Zdrój w Wieprzu, w skład której wchodziło:

 • wykonanie instalacji technologicznej ze stali nierdzewnej cienkościennej w pompowni oraz ujęciach w gatunku stali 1.4401 oraz 1.4301
 • wykonanie instalacji technologicznej ze stali nierdzewnej cienkościennej w Centrum Wody oraz Magazynie Wody w gatunku stali 1.4401 oraz 1.4301
 • doprowadzenia mediów technologicznych (para spożywcza, para techniczna, kondensat, sprężone powietrze 10 oraz 40 bar, woda lodowa, azot) dla procesów Tetra Pak oraz linii produkcyjnej Sidel. w gatunku stali 1.4401 oraz 1.4301
Instalacja wody produkcyjnej 100% spawów wykonanych  spawarką orbitalną

MUBEA

Dostawa i montaż instalacji wewnętrznej gazu na hali Mubea 1 i Mubea 2 wraz z wykonaniem układu stabilizacji ciśnienia oraz systemu detekcji w Zimnej Wódce w terminie od 12.2015 do 04.2016r.

KZK GOP

Dobudowa węzła sanitarnego do budynku KZK GOP w Katowicach przy ul. Barbary 21A. Termin 09.2015- 01.2016

MPWiK Sp. z o.o. Mysłowice

Modernizacja centralnego ogrzewania w bazie MPWIK-u Sp. Z o.o. przy ul. Sułkowskiego 3a w Mysłowicach 09.2015-11.2015

Panattoni Sosnowiec

Dostawa oraz montaż kompletnej instalacji gazu wraz z podłączeniem 46 sztuk promienników na hali C i G w terminie 08.2015 – 09.2015.

Lokal PURE w obiekcie Supersam Katowice

Wykonanie instalacji ciepła technologicznego do pomp ciepła w lokalu PURE na obiekcie SUPERSAM w Katowicach.

Bilifinger Mars Offshore Sp. z o.o. Szczecin

Firma PHU STANIECZKO wykonała instalację sprężonego powietrza z rur stalowych czarnych w gat. P265GH w średnicach DN100 do DN50 o łącznej długości 1450 mb, parametry instalacji P= 7 bar. Instalacja została wykonana na Zakładzie seryjnej produkcji wielkogabarytowych konstrukcji stalowych na Ostrowie Brdowskim w Szczecinie.

Eko-Miasteczko Siewierz

Wykonanie instalacji wentylacji, wod-kan, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz układu pomp ciepła, w kamienicy D2 Eko Miasteczko przy ul. Jeziornej w Siewierzu.

Homanit Krosno Odrzańskie

W zakres robót zrealizowanych przez firmę PHU STANIECZKO wchodziło:

 • wykonanie  instalacji pary i kondensatu z rur stalowych czarnych w gat. P265GH  w średnicach Dn 350 do Dn 15 ; parametry instalacji P = 18 bar, T = 218ºC,
 • montaż węzła redukcyjnego pary z rur stalowych w gatunku 13CrMo4-5 ; parametry instalacji Pmax = 72 bar, T = 500ºC
 • wykonanie instalacji ciepła technologicznego
 • montaż izolacji z wełny mineralnej z płaszczem PCV na rurociągach pary i kondensatu

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.

Remont istniejącej pompowni P25 (dostawa i montaż armatury wraz z wymianą rurociągów) zlokalizowanej przy ul. Głównej w Tychach wraz z zagospodarowaniem terenu.Remont istniejącej pompowni P25 (dostawa i montaż armatury wraz z wymianą rurociągów) zlokalizowanej przy ul. Głównej w Tychach wraz z zagospodarowaniem terenu.

LIFEAGE Premium Wellnes Club

Firma PHU STANIECZKO wykonała:

 • odcinek sieci wodociągowej, zasilania hydrantów oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • instalacje wodno-kanalizacyjną oraz podgrzewania wody
 • instalacje odprowadzenia wody opadowej
 • saunarium ( część instalacyjna)
Na obiekcie LIFEAGE Premium Wellness Club w Chorzowie.

Maspex Tychy

Firma PHU STANIECZKO wykonała roboty instalacyjne na obiekcie: „Budowa bezobsługowego magazynu wysokiego składowania w Tychach przy ulicy Strefowej” Zakres prac obejmował:

 • Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;
 • Wykonanie instalacji wody lodowej;
 • Wykonanie instalacji klimatyzacji;
 • Wykonanie instalacji wentylacji.
Prace montażowe były wykonywane w terminie: lipiec – wrzesień 2008 r.